Đợt này em xuống kg thật

Đợt này em xuống kg thật.Chắc mình tham công việc quá .Đối tác muốn em mơ thêm nhà máy tai Hkong em thây rất có lợi.Nhưng tham quá mình sẽ kiệt sức.Vi sư đam mê thì não phải hoạt động.Mà hoạt... Read More

DẠO XỨ MỘNG MƠ

DẠO XỨ MỘNG MƠ.Thơ Phạm Hiếu.Lang thang dốc đồi mơGió dìu mây lững lờTia nắng vàng nhàn nhạtThả lòng dưới trời thơRì rào tiếng thông reoÁng mây che ngang đèoSương mờ phủ đầu núiHồ Hương... Read More