Chúng tôi là một tổ chức kết nối kinh doanh hoạt động theo Quy trình BNI global gồm các chủ doanh nghiệp các ngành nghề khác nhau mang tên BNI TRUST tại Hà Nội

Chúng tôi là một tổ chức kết nối kinh doanh hoạt động theo Quy trình BNI global gồm các chủ doanh nghiệp các ngành nghề khác nhau mang tên BNI TRUST tại Hà Nội. Hiện nay chúng tôi dành cơ hội cho các... Read More

Với việc BV Nhi Trung Ương tăng số lượng phòng khám lên cỡ cả 100 cùng với nó là đội ngũ bác sĩ cũng tăng lên thì cần có một công cụ nào đó cho phép bệnh nhân đánh giá về chuyên môn của từng bac sĩ mà họ đã khám chỉ cần chuyên mônthoi đánh giá cả dịch vụ thì xa xỉ quá thoii thì anh giỏi anh có quyền Mỗi tháng lại có bảng tổng sắp ds các BS đc đánh giá theo thứ tự từ tốt đến kém gửi cho lãnh đạo BV

Với việc BV Nhi Trung Ương tăng số lượng phòng khám lên cỡ cả 100 cùng với nó là đội ngũ bác sĩ cũng tăng lên, thì, cần có một công cụ nào đó cho phép bệnh nhân đánh giá về chuyên môn của từng... Read More

Con cắn rơm cắn cỏ xin ông trời hãy ban cho con 1 Bà cụ bác cô chị em thư ký Con xin hứa sẽ nâng niu ko bạo hành sẽ yêu thương sẽ rủ đi cafe sẽ mời đi ăn ngon tặng vài quả bóng

Con cắn rơm cắn cỏ xin ông trời hãy ban cho con 1 Bà/cụ/bác/cô/chị/em thư ký… Con xin hứa sẽ nâng niu, ko bạo hành, sẽ yêu thương, sẽ rủ đi cafe, sẽ mời đi ăn ngon, tặng vài quả bóng. Miễn là... Read More

Thấy mọi người ai cũng kêu lá chè ngoài này nhạt ko có vị thơm chát ngọt đậm đà như mớ chè Gay Đô Lương quê em

Thấy mọi người ai cũng kêu lá chè ngoài này nhạt ko có vị thơm chát ngọt đậm đà như mớ chè Gay Đô Lương quê em! nên chiều khách tới bến em lại đồng nát mang chè ra kèm với các hàng khác bán chon... Read More