Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2020

Nhân vụ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý phía Nam C47B phối hợp với PC 47 Công an TP Hồ Chí Minh Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý phía Nam triệt hạ vụ sản xuất ma tuý MDMA cỡ lớn do Phillip Việt kiều quốc tịch Pháp cầm đầu xin gửi tới mọi người một số thông tin về MADA Hiện nay Cục Hoá chất Bộ Công Thưong là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về tiền chất mà tuý sử dụng trong lĩnh vực CN Cục Quản lý Dược Bộ Y tế là cơ quan đầu mối quản lý tiền chất ma tuý sử dụng trong lĩnh vực y tế MDMA là một trong các tiền chất như thế

Nhân vụ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý phía Nam (C47B) phối hợp với PC 47, Công an TP Hồ Chí Minh, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma tuý phía Nam,…..triệt hạ vụ sản xuất ma tuý MDMA... Read More