Bài phát biểu của đồng chí Phạm Văn Đồng – Phần 1

Hôm nay, chúng ta ôn lại cuộc đời, rất tiếc là quá ngắn của Phạm Ngọc Thạch. Điều quan trọng bậc nhất là phải thấy tầm cao và chiều sâu những tư tưởng lớn, những đức tính tốt đẹp của Phạm Ngọc Thạch, nhà khoa học, người thầy thuốc chăm lo sức khỏe của nhân dân, gắn liền với đời hoạt động chính trị ngay từ buổi đầu vào nghề ở Sài Gòn cũng như trong cả quá trình hoạt động của anh.
Trước hết, tôi tập trung nói về nhà khoa học, người thầy thuốc. Những điều mà tôi vừa nhấn mạnh với tầm cao và chiều sâu những tư tưởng lớn, rấy lớn , đồng thời rất đúng, rất sáng đó cũng là những tư tưởng của thời đại ngày nay và có thể là của mai sau trong lĩnh vực này là phòng bệnh tốt hơn là trị bệnh. Nếu các ngành khoa học và y học có liên quan từng bức, từng phần, từng lĩnh vực dần dần tiến tới phòng bệnh, phòng ngừa một cách có hiệu quả các bệnh của con người, của các dân tộc, của cả loài người hiện nay thì đó là một cách nhìn, cách làm, cách giải quyết vấn đề bệnh tật của con người trên trái đất, có thể giúp con người giúp được biết bao đau khổ, biết bao công sức, biết bao tốn kém và có thể nói biết bao thảm kịch như ngày nay.
 Đối với Phạm Ngọc Thạch cũng như đối với các nhà bác học và y học có những tư tưởng, cách làm và việc làm như Phạm Ngọc Thạch thì phòng bệnh bao gồm hai lĩnh vực rất khác nhau.
 Lĩnh vực thứ nhất, rất cơ bản và hiện thực là làm sao vũ trang cho con người, từ lúc sinh ra cho đến lúc cả cuộc đời những gì có thể giúp con người tăng cường sức đề kháng của bản thân để chống lại các nguy cơ, các loại kẻ thù có thể tác hại đến sức khỏe của mình. Theo hướng này, nếu điểm lại những gì mà khoa học và y học đã làm và đang làm thì cuốn sổ tính công đầy đủ không phải là không đáng vui mừng. Nhưng điều cần thiết và cần chú trọng ở đây là chúng ta còn đứng trước không biết bao nhiêu bệnh tật (cái cũ có, cái mới càng phải chú trọng không ít và không thể nói là không  đáng sợ, trái lại) thì chúng ta mới có bức tranh đầy đủ và những gì còn phải làm, có khi phải làm hơn bao giờ hết.
Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội –  Số 20(833) – Năm 1999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *