Bài phát biểu của đồng chí Phạm Văn Đồng – Phần 2

 Lĩnh vực thứ hai mà Phạm Ngọc Thạch rất chú trọng nhất là với tư cách Bộ trưởng Bộ Y tế, dạy và giúp đỡ nhân dân ngay ở cơ sở, ở địa phương biết cách chăm lo sức khỏe cho mình bằng cách làm các công trình như hố xí hai ngăn, nhà tắm, giếng nước…Đối với một số nước chậm phát triển nghèo nàn và lạc hậu như Việt Nam ta lúc bấy giờ thì  những công trình này có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ sức khỏe. Nước ta lại là một nước nhiệt đới, biết bao nhiêu bệnh tật đua nhau hủy hoại sức khỏe con người, nếu không lo xây dựng và phát triển có hiệu quả những công trình cơ bản này thì tình hình sẽ ra sao?

Tôi chứng kiến một cách sâu sắc và lý thú những hoạt động của Phạm Ngọc Thạch trong lĩnh vực trên đây khắp cả nước. Phải nói rằng chúng ta đã làm được không ít công việc trong lĩnh vực này, song cũng phải nói rằng những gì đã làm được rất đáng hoan nghênh nhưng chưa đủ đâu, nhất là chưa có chất lượng và hiệu quả mong muốn. Cần tiếp tục làm nhiều và làm tốt hơn nữa trong thời gian tới, bởi dân trí cũng như các phương tiện của nhân dân, của các địa phương đã được nâng lên và khá hơn.  
Ôn lại đời hoạt động của Phạm Ngọc Thạch, nhấn mạnh những điều kể trên là cần thiết, đây là mặt chính, song đồng thời phải thấy Phạm Ngọc Thạch còn là một chiến sĩ cách mạng có lý tưởng cao đẹp ngay từ lúc bắt đầu hoạt động ở Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi đi học ở Pháp về, Phạm Ngọc Thạch mở phòng chữa bệnh lao và tham gia hết mình vào phòng trào “Quyết tử” của thanh niên Sài Gòn. Hiện nay chúng ta hoặc một số người trong chúng ta chưa hình dung được những thành viên trong phong trào này hăng hái như thế nào, dám hy sinh chiến đấu như thế nào, coi mạng mình đáng dâng cho tổ quốc với tấm lòng thiết tha, cao đẹp đến chừng nào! Gần đây tôi có dịp gặp một số thành viên của phong trào “Quyết tử”, họ đã trên 70-80 tuổi rồi, từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Cuộc gặp này làm tôi nhớ lại tất cả, nhất là nhớ lại Phạm Ngọc Thạch, Lúc đã là Bộ trưởng Bộ Y tế mà vẫn hăng hái, hồn nhiên, luôn luôn sẵn sàng quên tất cả những gì là riêng tư vì sức khỏe của nhân dân. Phạm Ngọc Thạch thường xuyên đến bệnh viện A, một bệnh viện chuyên về lao và phổi, bao giờ cũng thăm và khám cho các bệnh nhân.  
Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội –  Số 20(833) – Năm 1999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *