BỆNH GÙ TÂM LINH Y sĩ Lu ca đã chép câu chuyện sau đây trong Kinh Thánh

BỆNH “GÙ” TÂM LINH.
Y sĩ Lu-ca đã chép câu chuyện sau đây trong Kinh Thánh:
10 Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Jêsus giảng dạy trong nhà hội kia.
11 Vả, tại đó, có người đàn bà MẮC QUỈ ÁM, phải đau liệt đã mười tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được.
12 Đức Chúa Jêsus vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bịnh;
13 Ngài bèn đặt tay trên mình người. Tức thì, NGƯỜI ĐỨNG THẲNG LÊN ĐƯỢC, VÀ NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI.
14 Bấy giờ người cai nhà hội thấy Đức Chúa Jêsus đã chữa bịnh trong ngày Sa-bát, thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có sáu ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát.
15 Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi, đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao?
16 Con gái của Áp-ra-ham nầy, QUỈ SA-TAN ĐÃ CẦM BUỘC MƯỜI TÁM NĂM, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao?
17 Ngài phán như vậy, thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. (Lu-ca 13:10-17)
https://vietchristian.com/sermon/result.asp…
– CHÚA JESUS ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN ĐỂ GIẢI PHÓNG NHÂN LOẠI KHỎI NHỮNG CĂN BỆNH CỦA TÂM LINH (QUYỀN LỰC CỦA SA-TAN) LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU.
– CHÚA JESUS CHỮA NHỮNG CĂN BỆNH THỂ XÁC CHỈ LÀ THỨ YẾU TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGÀI ĐẾN THẾ GIAN ĐỂ BÀY TỎ LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ THEO “THÁNH Ý” CỦA CHÚA. CHÚNG TA KHÔNG CÓ QUYỀN “RA LỆNH” CHO NGÀI ĐỂ LÀM THEO Ý MUỐN “XÁC THỊT” CỦA CHÚNG TA.
– ĐỪNG ĐẢO LỘN THỨ TỰ ƯU TIÊN CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO NHÂN LOẠI.

2 bình luận trong “BỆNH GÙ TÂM LINH Y sĩ Lu ca đã chép câu chuyện sau đây trong Kinh Thánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *