Cập nhật báo cáo mới nhất về tỷ lệ tham gia BHNT tại VIỆT NAM thì thấy ngành BH còn tiềm năng và phát triển nhiều lắm

Cập nhật báo cáo mới nhất về tỷ lệ tham gia BHNT tại VIỆT NAM thì thấy ngành BH còn tiềm năng và phát triển nhiều lắm ?
THỐNG KÊ DÂN SỐ VIỆT NAM VÀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ.
Nhân khẩu Việt Nam 2018 Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018, dân số Việt Nam ước tính là 96.963.958 người, tăng 950.346 người so với dân số 96.019.879 người năm trước.
Năm 2018, tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên là dương vì số người sinh nhiều hơn số người chết đến 997.715 người. Do tình trạng di cư dân số giảm -47.369 người.
Tỷ lệ giới tính trong tổng dân số là 0,979 (979 nam trên 1.000 nữ) cao hơn tỷ lệ giới tính toàn cầu.
Tỷ lệ giới tính toàn cầu trên thế giới năm 2018 khoảng 1.017 nam trên 1.000 nữ.
Dưới đây là những số liệu chính về dân số ở Việt Nam trong năm 2018:
– 1.558.577 trẻ được sinh ra.
– 560.861 người chết.
– Gia tăng dân số tự nhiên: 997.715 người.
– Di cư: -47.369 người 47.967.516 nam giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
– 48.996.442 nữ giới tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Số liệu dân số theo độ tuổi (ước lượng):
– 23.942.527 thanh thiếu niên dưới 15 tuổi (12.536.210 nam / 11.406.317 nữ).
– 65.823.656 người từ 15 đến 64 tuổi (32.850.534 nam / 32.974.072 nữ).
– 5.262.699 người trên 64 tuổi (2.016.513 nam / 3.245.236 nữ).
Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm nhân thọ khoảng 7% trên 97 triệu dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *