CHÚA GIESU BỊ ĐÓNG ĐINH Ở LÒNG BÀN TAY HAY CỔ TAY

CHÚA GIESU BỊ ĐÓNG ĐINH Ở LÒNG BÀN TAY HAY CỔ TAY?
Thánh Kinh thì có chép “Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập”. Vậy, nếu bị đóng đinh ở cổ tay, xương cổ tay của Chúa Giêsu có thể sẽ bị gãy, vậy thì đóng đinh ở lòng bàn tay có thể hợp lý hơn.
*******************************************************
LÒNG TIN
Lời Chúa: Ga 20,24-29
24 Bấy giờ trong mười hai tông đồ, có ông Tôma goi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. 25 Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”. 26 Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. 27 Đoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. 28 Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa của tôi!” 29 Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
(Nguồn: Uỷ ban Thánh Kinh / HĐGMVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *