Chương trình giảm giá đến 50 Hành lý đặt trước cho các chặng bay Nhật Bản

Chương trình giảm giá (đến 50%) Hành lý đặt trước cho các chặng bay Nhật Bản
2. Điều kiện áp dụng:
+ Áp dụng với cho các gói hành lý 15kg, 20kg, 25kg, 30kg như bảng trên. Không áp dụng cho gói hành lý 35kg và 40kg
3.Phạm vi áp dụng:
+ Áp dụng với cho các chặng bay Nhật Bản theo từng loại tiền tệ như bảng trên
4.Thời gian áp dụng:
+ Áp dụng cho các booking đặt vé hoặc thay đổi từ ngày 27/12/2018 đến ngày 31/03/2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *