Có hai nơi để cho chúng ta dễ nhìn thấy dễ nhận ra nhất

Có hai nơi để cho chúng ta dễ nhìn thấy dễ nhận ra nhất.
1 – là khi xuống bếp nấu cơm ,cũng gì miếng ăn ngon Vinh – Nhục mà chúng ta tạo không biết bao nhiêu tội và nghiệp. Cha con giết nhau, anh em hại nhau, vợ chồng xác nhau. Cũng chính từ nơi đây.
2 – là vào tolel, vào bịnh viện, quán thân ta, có gì sạch và đẹp. Đủ thứ mùi hôi uế, tiết ra từ cơ thể. Gì vô minh luôn che lấp .Chúng ta cứ mãi tranh nhau cái thân bất tịnh này mà tìm đủ mọi cách để hại nhau giành giựt nó ,chiếm hữu lấy nó. Thiếu ăn thân thể héo gầy. Có ăn mập tròn, đẹp xinh ,suốt ngày lo cho cái ăn và cái mặc cho thân được Vinh – Sang, gây tạo không biết bao thứ tội lỗi trên đời. Để rồi chỉ có Vô và Ra. Chúng ta có được gì đây ? chẳng còn gì là của chính mình.đúng thời đúng tiết xui tay nhắm mắt thì cát bụi ta lại trở về các bụi, cũng như ăn vào và thải trở ra.
Tâm Thanh ý tịnh – mới nhận ra được các Pháp đều xung quanh nơi chúng ta làm việc. Sáng tỏ từ nơi đây .Nấu Cơm tiếp hiii.

1 bình luận trong “Có hai nơi để cho chúng ta dễ nhìn thấy dễ nhận ra nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *