Có hôm tôi trêu cô bạn gái Anh sắp nuôi một con lợn cần phân chia công việc một người sẽ cho nó ăn mỗi ngày một người thì dọn phòng nó một người thì kiếm tiền nuôi nó

Có hôm tôi trêu cô bạn gái: “Anh sắp nuôi một con lợn, cần phân chia công việc, một người sẽ cho nó ăn mỗi ngày, một người thì dọn phòng nó, một người thì kiếm tiền nuôi nó. Em chọn việc gì?”
Cô đáp ngay: “Em làm lợn.”
Thế là Cô ấy quyết tâm chia tay tìm Bạn tình mới.
Bài học rút ra: Sự lựa chọn mà ta đưa ra cho người khác là thứ mà ta muốn họ làm, nhưng đó không hẳn là thứ họ mong muốn. Thế nên đôi khi dù ta đã cố hết sức, cứ nghĩ rằng điều ta làm là tốt cho đối phương, nhưng họ lại từ chối lòng tốt của ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *