Có một ngày xui xẻo hết việc này đến việc khác, người đâm ra cáu gắt, hậm hực, cứ như sẵn sàng,chực chờ đánh…

Có một ngày xui xẻo hết việc này đến việc khác, người đâm ra cáu gắt, hậm hực, cứ như sẵn sàng,chực chờ đánh người không bằng. Cái mẹt chả thèm đến trang điểm làm ai nhìn vào bản mặt lầm lì ấy cũng phải né xa, ngồi 1 góc đơn giản để thư thả bản thân tự nhủ lòng rằng, rồi sẽ mau ổn……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *