CO N NƯƠC CO N TAT KHI BIÊT KO CO CA Khi ta chă t 1 ca nh cây ngay ta i ca nh bi chă t se nhanh cho ng na y ra nhiê u lô c mơ i va phat triê n kho e hơn

” CÒN NƯƠC CÒN TAT” KHI BIÊT KO CÓ CÁ
Khi ta chặt 1 cành cây, ngay tại cà̀nh bị chặt sẽ nhanh chóng nảy ra nhiều lộc mới và phat triển khỏe hơn.
Mât tiền tỉ- ảnh hưởng tới cuộc sống, tương lai những người trong gia đình mà vẫn chêt.
Ko thể chữa được 1 căn bệnh mà ko biêt nguyên nhân sinh ra căn bệnh ấy.
Tán thành bài viêt của BS người Nhật.
Ps: cứ ” bơ như củ khoai” khi phat hiện ung thu sẽ sống lâu hơn là can thiệp vào nó. Tinh thần rât quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *