Công an việt nam thật biết cách làm ăn những khúc cua kiếm tiền triệu dễ như keó giun quần

Công an việt nam thật biết cách làm ăn..những khúc cua kiếm tiền triệu dễ như keó giun quần.
Đã làm biêt́ bao con mồi sa lươí..đến nỗi dân ở đó đã mang binh sơn trắng viết xiṭ xuống măṭ đường dòng chữ CÓ CÔNG AN..nghe tưởng phim hài nhưng thật sự tui đã găp̣ ở đoaṇ đường bình chánh hcm đi bêń lưć long an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *