Đi trốn nợ là có thật cả nhà ạ tạm biệt Việt Nam em tạm ẩn mấy hôm nha các chủ nợ

Đi trốn nợ là có thật cả nhà ạ…….tạm biệt Việt Nam, em tạm ẩn mấy hôm nha các chủ nợ…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *