Em post đơn khách Vip cụa em quất luôn cả bộ 8 màu son lên không mn lại bảo em nói điêu

Em post đơn khách Vip cụa em quất luôn cả bộ 8 màu son lên không mn lại bảo em nói điêu ??
Vịnh cũng mắc bệnh “CUỒNG SON LINH HƯƠNG” giống chị ấy đấy! Nên nhà lúc nào cũng có đủ bộ, mỗi ngày oánh 1 màu ??
Son 195k giảm chỉ còn #135k thôi. Giảm mạnh như thế cơ mà, tội gì không quất 1 em, hoặc vài em ✌✌
Son nhà em lúc nào cũng đầy đủ giấy tờ kiểm nghệm của bộ y tế, kèm phiếu bảo hành 10tr đồng trong son luôn nha ???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *