Hanayuki Dược Mỹ Phẩm Tự Hào Đã Đứng Vững Trong Thị Trường Người Tiêu Dùng Tin Cậy Suốt 2 Năm Qua

Hanayuki Dược Mỹ Phẩm Tự Hào Đã Đứng Vững Trong Thị Trường Người Tiêu Dùng Tin Cậy Suốt 2 Năm Qua ..
Được Các Bộ Y Tế Trong Và Ngoài Nước Cấp Phép :
An toàn tuyệt đối Hanayuki cam đoan .
✔️1)Chứng nhận của CGMP SEAN đạt chuẩn thực hành sx tốt ( Lưu hành ở nhà thuốc lớn tương đương dược phẩm ).Để được Cục Quản lý Dược chứng nhận Thực hành sản xuất tốt Mỹ phẩm thì cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các nguyên tắc của tiêu chuẩn CGMP ASEAN.
Kể từ ngày 01/7/2016, các cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trước khi thực hiện công bố mỹ phẩm. Trong khi đó muốn được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thì cơ ở phải đạt yêu cầu CGMP ASEAN.
✔️2)Chứng nhận của ISO 14001 đạt chuẩn hệ thống quản lý môi trường tốt. ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp ecác tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:
• Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường
• Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường
✔️3)Chứng nhận của ISO 9001 đạt chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tốt. Tiêu chuẩn phổ biến nhất là ISO 9001, một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới.
✔️4)OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành.OHSAS 18001:2007 cung cấp các yêu cầu về an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho lĩnh vực hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác định. OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của họ.
✔️Tem chống hàng giả và niêm phong của bộ công an đảm bảo hàng hoá
Ngọc được 1 ngày ghé thăm và trao tặng quà tết cho Dược Sỹ Ngọc Cẩm Tại Quận 12 rất tự hào đồng hành cùng các bạn làm tốt vai trò người kinh doanh thông minh .. 🙂 🙂 🙂 Chúc bạn sẽ có nhiều bước tiến cùng Dược Mỹ Phẩm Hanayuki trong thời gian tới 2019 nhé !
Đại Lý Cấp 2 Khu Vực TPHCM https://www.facebook.com/xotxatinhdau
#Hanayuki
#TeamTranNgoc
#TeamTuyetNhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hanayuki Dược Mỹ Phẩm Tự Hào Đã Đứng Vững Trong Thị Trường Người Tiêu Dùng Tin Cậy Suốt 2 Năm Qua

Hanayuki Dược Mỹ Phẩm Tự Hào Đã Đứng Vững Trong Thị Trường Người Tiêu Dùng Tin Cậy Suốt 2 Năm Qua ..
Được Các Bộ Y Tế Trong Và Ngoài Nước Cấp Phép :
An toàn tuyệt đối Hanayuki cam đoan .
✔️1)Chứng nhận của CGMP SEAN đạt chuẩn thực hành sx tốt ( Lưu hành ở nhà thuốc lớn tương đương dược phẩm ).Để được Cục Quản lý Dược chứng nhận Thực hành sản xuất tốt Mỹ phẩm thì cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các nguyên tắc của tiêu chuẩn CGMP ASEAN.
Kể từ ngày 01/7/2016, các cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trước khi thực hiện công bố mỹ phẩm. Trong khi đó muốn được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm thì cơ ở phải đạt yêu cầu CGMP ASEAN.
✔️2)Chứng nhận của ISO 14001 đạt chuẩn hệ thống quản lý môi trường tốt. ISO 14001 được xây dựng nhằm tạo ra một hệ thống quản lý để giúp ecác tổ chức giảm bớt những tác động tiêu cực của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này cung cấp một khung chuẩn cho các tổ chức nhằm chứng minh những cam kết của mình về các vấn đề môi trường:
• Giảm bớt các ảnh hưởng có hại tới môi trường
• Cung cấp các bằng chứng về việc cải tiến liên tục trong quản lý môi trường
✔️3)Chứng nhận của ISO 9001 đạt chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tốt. Tiêu chuẩn phổ biến nhất là ISO 9001, một hệ thống quản lý chất lượng cơ bản có thể được sử dụng trong mọi ngành nghề với mọi quy mô ở bất cư nơi đâu trên thế giới.
✔️4)OHSAS 18001 là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành.OHSAS 18001:2007 cung cấp các yêu cầu về an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp bao gồm việc phù hợp với luật pháp áp dụng cho lĩnh vực hoạt động của bạn và các mối nguy đã được tổ chức xác định. OHSAS 18001:2007 được ban hành vào ngày 1 tháng 7 năm 2007 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:1999.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an toàn lao động & sức khỏe nghề nghiệp với các hoạt động của họ.
✔️Tem chống hàng giả và niêm phong của bộ công an đảm bảo hàng hoá
Ngọc được 1 ngày ghé thăm và trao tặng quà tết cho Dược Sỹ Ngọc Cẩm Tại Quận 12 rất tự hào đồng hành cùng các bạn làm tốt vai trò người kinh doanh thông minh .. 🙂 🙂 🙂 Chúc bạn sẽ có nhiều bước tiến cùng Dược Mỹ Phẩm Hanayuki trong thời gian tới 2019 nhé !
Đại Lý Cấp 2 Khu Vực TPHCM https://www.facebook.com/xotxatinhdau
#Hanayuki
#TeamTranNgoc
#TeamTuyetNhu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *