Hãy biết rằng bóng tối sẽ sa xuống đến mức để tồn tại được thì các con cần phải được chuẩn bị

Hãy biết rằng bóng tối sẽ sa xuống đến mức để tồn tại được thì các con cần phải được chuẩn bị.
Hãy lắng nghe lời các ngôn sứ.
Đừng mắc lỗi lầm tương tự như khi xưa dân Chúa ko chịu nghe theo ông Nô-ê.
Họ đã quay lưng lại với ông, ko chịu lắng nghe, và họ vẫn tiếp tục nếp sống hằng ngày khi họ ăn uống và vui cười mà hoàn toàn ko để ý đến định mệnh khủng khiếp đang chờ họ phía trước. (SST).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *