Hiến máu nhân đạo ở thanh hóa

Ngay sau hội thảo đã có hơn 30 người đến khoa huyết học Bệnh viện Thanh Hóa tình nguyện hiến máu. Đặc biệt trong Ngày hiến máu nhân đạo toàn quốc 6-1-1995, bệnh viện đa khoa tỉnh đã tổ chức mít tinh ở nhiều địa điểm, và đã có hơn 100 người ghi tên vào danh sách tình nguyện hiến máu. Phần lớn số người tình nguyện là sinh viên, học sinh các trường: cao đẳng y tế, cao đẳng sư phạm, sư phạm 12+2 của tỉnh và phổ thông trung học Hàm Rồng. Cũng trong ngày 6-1-1995, Bệnh viện Thanh Hóa đã tổ chức lấy máu của 16 người tình nguyện là học sinh của Trường sư phạm 12+2, Trường cao đẳng y, Trường cao đẳng sư phạm và thân nhân người bệnh. Số người tình nguyện còn lại đã được lập hồ sơ sức khỏe để khi cần có thể lấy máu phục vụ kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Hai nhiệm vụ lớn của một trạm chuyên khoa mới được thành lập

Khác với nhiều tỉnh, thành phố khác, ở Ninh Bình, Trạm phòng chống sốt rét – bướu cổ (SR – BC) phải thực thi đồng thời nhiệm vụ của hai trạm chuyên khoa, thực thi hai chương trình lớn và là hai công tác trọng tâm của ngành y tế là: phòng chống sốt rét và phòng chống bướu cổ. Trạm được thành lập trong điều kiện của một tỉnh mới tái lập (1-4-1992) với biên chế 18 người, trong đó có 7 bác sĩ và 1 cử nhân sinh học, mạng lưới của trạm là 8 đội VSPD-SR huyện gồm 57 người, trong đó có 9 bác sĩ. Sau ba năm hoạt động, trạm SR – BC đã đạt được một khối lượng công việc đáng kể:

Năm 1994, trạm đã giám sát dịch tễ học sốt rét được 22 xã nằm trong khu vực có nguy cơ cao, có bệnh nhân sốt rét. Lấy máu để tìm KST SR được 12.169 lam. Tỷ lệ KST SR là 0,26%. Trong năm đã điều trị cho 5.684 bệnh nhân, trong số này chỉ có 64 trường hợp tìm thấy KST SR (+). Tổng số bệnh nhân được điều trị (cả điều trị dự phòng) là 35.434 người, 19 xã được bảo vệ bằng màn tẩm permethrin (31.246 người). Số màn được tẩm là 14.711 cái. Trong năm, trạm đã mở được 15 lớp huấn luyện phòng chống SR, có 866 người tham gia, trong đó 266 học viên là người công tác ở xã, thôn, bản.

Song song với công tác SR, công tác phòng chống bướu cổ đã được triển khai từ năm 1992 theo hướng dẫn của Chương trình phòng chống bướu cổ quốc gia. Đây là một công việc còn mới, hoạt động chưa thành nề nếp, sự hiểu biết của nhân dân về vấn đề này còn rất hạn chế, việc cung ứng muối iốt của Tổng công ty muối lại chưa đủ và chưa kịp thời.

BS Nguyễn Huy – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – 1995

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *