KHI NẤU NƯỚNG CẦN PHẢI CẮT THÁI THỊT PHỤC VỤ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO

KHI NẤU NƯỚNG, CẦN PHẢI CẮT THÁI THỊT PHỤC VỤ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO?
Lòng thường hổ thẹn, vừa cắt, thái thịt vừa Niệm Phật, hồi hướng cho động vật đó: “Nghiệp chướng của tôi rất nặng nề, không thể nào bảo hộ cho bạn, hy vọng công đức Niệm Phật này siêu độ các bạn được vãng sanh về Tịnh độ”.
Nếu có thể hướng dẫn cả nhà ăn chay được thì rất tốt, còn chưa làm được như vậy thì ít nhất cũng đừng mua những động vật còn sống về nhà giết thịt.
BẤT KỂ ĂN CHAY HAY ĂN MẶN, NIỆM PHẬT ĐỀU ĐƯỢC VÃNG SINH PHẢI KHÔNG?
Phải! Nhưng ăn chay vẫn tốt hơn, ăn chay hợp vệ sinh, thanh tịnh, có ích cho sức khỏe, tăng trưởng tâm từ bi, bớt nghiệp chướng, ít bệnh tật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Pháp sư Tịnh Tông.
(Trích: Tư tưởng Tịnh độ của Đại sư Thiện Đạo – trang 804)

6 bình luận trong “KHI NẤU NƯỚNG CẦN PHẢI CẮT THÁI THỊT PHỤC VỤ NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *