Lâu rồi không dám ăn sầu riêng vì những thông tin bơm hoá chất để ép nó mau chín

Lâu rồi không dám ăn sầu riêng vì những thông tin bơm hoá chất để ép nó mau chín. Hôm nay được học trò mang biếu thầy 2 trái chín cây từ vườn nhà thiệt khoái. Cả nhà thơm phức mùi sầu riêng. Ăn một múi ngọt ngào béo ngậy liền nhớ chị 2 Lệ Thuỷ ca:
“Ai Mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng.
Hãy dừng chân ghé quán em
Em đây bán trái sầu riêng
Nhưng em không bán tình duyên…”.
#saurieng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *