LIFE SUPPORT LIFE CẬP NHẬT QUY TRÌNH

LIFE SUPPORT LIFE: CẬP NHẬT QUY TRÌNH
Đối với Quang, cuộc sống là trường học. Thực ra các vị Thầy đi trước đã nói tất cả rồi – Quang chỉ áp dụng và kiểm chứng. Khi phụ trách Essence trước đây và Life Support Life bây giờ, Quang có điều kiện làm việc với từng cá nhân và tốc độ của hành trình tăng lên đáng kể.
Quang đưa ra quy trình tiếp cận giúp mọi người dễ đi vào hành trình. Hành trình này gồm 5 Mục tiêu 05 nguyên lý và 05 bước thực hành. Quy trình này đã được phát triển dần dần 4 năm; nay Quang có thay đổi quan trọng: Đó là thay đổi thứ tự và tên gọi một chút:
?Trước đây là 1. Nhận biết 2. Hàn gắn 3. Buông xả 4. Tình yêu 5. Hành động; nay chuyển thành 1. Nhận biết 2. Hàn gắn 3. Buông xả 4. Vượt qua Giới hạn 5. Trưởng thành.
?1) Vì sao cần Vượt qua Giới hạn!
– Chính nỗi sợ giam giữ chúng ta trong giới hạn; vỏ bọc chính là nhà tù. Vỏ bọc làm chúng ta an toàn nhưng không có tự do ….
– Hành trình Trở về Chính mình, chúng ta luôn phải vượt qua Giới hạn … Giới hạn ở đây không phải là Bên ngoài mà chính là Bên trong: là niềm tin/là nỗi sợ/là tổn thương …
Bạn có thể chinh phục Đỉnh núi cao; nhưng bạn có thể làm bằng vỏ bọc hay bạn làm từ tình yêu. Nếu làm từ vỏ bọc thì Vỏ bọc đã vượt qua giới hạn và bạn càng khổ 🙂 càng tù túng :-). Không có gì cần chinh phục cả … Tôi đi theo hướng Buông bỏ hơn 🙂 Buông bỏ nỗi sợ, buông bỏ bản ngã ….
?2) Trưởng thành:
Dấu hiệu của trưởng thành là Tình yêu nảy nở, Lòng biết ơn nảy nở …. công việc/cuộc sống/ tiền bạc/ mối quan hệ phát triển ….
Đây là thay đổi lớn/một mốc lớn trong Life Support Life. Và tương lai sẽ còn nhiều … cập nhật nữa – ai mà biết được 🙂
Chúc cuối tuần vui vẻ!!!
#Life_Support_Life

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *