Một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yênMột mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yên

Một mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yênMột mai sớm kia em có thấy giữa lồng ngực mình đau khi nhớ anh Thì đừng vội khóc hãy xiết tay anh nơi e bình yên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *