Một vũ khí trong tay một người đủ thiện thì có thể tạo ra cảm giác yên tâm thoải mái hơn

Một vũ khí trong tay một người đủ thiện thì có thể tạo ra cảm giác yên tâm, thoải mái hơn. Nhưng trong tay một người không đủ thiện thì có thể tạo ra cảm giác bất an, lo lắng hơn.
Một số tiền trong tay một người đủ thiện thì có thể tạo ra cảm giác yên tâm, thoải mái hơn. Nhưng trong tay một người không đủ thiện thì có thể tạo ra cảm giác bất an, lo lắng hơn.
Nên có những người hay thích khoe tiền bạc, nhưng nếu không thể hiện đủ phẩm chất, đạo đức tốt thì cái đó có thể tạo ra cảm giác bất an, lo lắng hơn là cảm giác yên tâm, thoải mái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *