NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT Con tin nhận Di Đà cứu độ Nay chuyên xưng Di Đà Phật danh Nguyện sanh Di Đà Tịnh Độ Rộng độ khắp mười phương chúng sanh

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT . ” Con tin nhận Di-Đà cứu độ. Nay chuyên xưng Di-Đà Phật danh. Nguyện sanh Di-Đà Tịnh Độ. Rộng độ khắp mười phương chúng sanh”. Ca reo duyên trợ duyên cho Ông : NGUYỄN HOÀNG SƠN . TẠI SỐ NHÀ 02 PHỐ HÀ TIÊN – PHƯỜNG KA LONG – TP MÓNG CÁI . Vậy mà khi Ông xả bỏ báo thân Ngày 17/05/Mậu Tuất voiws tư thế ngồi Vãng sanh . Một biểu Pháp bất khả tư nghì với câu lục tự hồng danh Nam-Mô-A-Di-Đà-Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *