NHẮC NHỞ QH thấy có nick y chang tên FB HTTĐ QH rất mong chánh pháp Như Lai được Hoằng khắp Pháp Giới

⭕️NHẮC NHỞ⭕️
QH thấy có nick y chang tên FB HTTĐ. QH rất mong chánh pháp Như Lai được Hoằng khắp Pháp Giới. QH hoan hỷ – tán thán những bạn lấy Tên này Hoằng Pháp vì chúng sanh. Mục đích cuối cùng là Giúp Chúng Sanh Lìa Khổ Được Vui – Học Hiểu Đại Thừa – Mở Rộng Trí Tuệ – Cầu Sanh Cực Lạc chính là QH đang đi con đường.
Cho nên Ngoài những mục đích này ra QH KO nhận qùa, tiền của ai. QH KO yêu cầu quyên góp, cúng dường hay quảng cáo làm Từ Thiện cho Chùa hay cơ quan nào. QH KO chạm vào Vất Chất – Danh Thế của Ta Bà vì vậy bất cứ ai làm việc này là KO phải QH. Kính thưa cùng các bạn đồng tu, nếu sau này có thấy tên HTTĐ mà có đề nghị một trong các yếu tố sau thì các bạn hãy dùng Trí Tuệ suy xét.
QH cung kính!
A Di Đà Phật_()_! Xin thường niệm?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *