Phụ nữ Thiền Giá bìa 78 000Đ Giảm giá 20 còn 62 400Đ Cuốn sách với những hướng dẫn phương pháp tiếp cận Thiền một cách dễ hiểu và thân thiện tác giả đã chỉ ra cho chúng ta những lợi ích khi thực hành Thiền định đúng và thường xuyên nhất là với phụ nữ Đồng thời qua đó chúng ta cũng thấy được quan điểm của tác giả và những thành tựu về sức khỏe và tinh thần khi chúng ta áp dụng Thiền và Yoga cho bản thân

Phụ nữ & Thiền
?Giá bìa: 78.000Đ
?Giảm giá 20%, còn: 62.400Đ
Cuốn sách với những hướng dẫn phương pháp tiếp cận Thiền một cách dễ hiểu và thân thiện, tác giả đã chỉ ra cho chúng ta những lợi ích khi thực hành Thiền định đúng và thường xuyên nhất là với phụ nữ. Đồng thời qua đó chúng ta cũng thấy được quan điểm của tác giả và những thành tựu về sức khỏe và tinh thần khi chúng ta áp dụng Thiền và Yoga cho bản thân.

2 bình luận trong “Phụ nữ Thiền Giá bìa 78 000Đ Giảm giá 20 còn 62 400Đ Cuốn sách với những hướng dẫn phương pháp tiếp cận Thiền một cách dễ hiểu và thân thiện tác giả đã chỉ ra cho chúng ta những lợi ích khi thực hành Thiền định đúng và thường xuyên nhất là với phụ nữ Đồng thời qua đó chúng ta cũng thấy được quan điểm của tác giả và những thành tựu về sức khỏe và tinh thần khi chúng ta áp dụng Thiền và Yoga cho bản thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *