Quý Phật tử ơi sắp tới thầy đang chuẩn bị cho 1300 phần quà tết cho các cụ già neo đơn và người tàn tật

Quý Phật tử ơi ! sắp tới thầy đang chuẩn bị cho 1300 phần quà tết cho các cụ già neo đơn và người tàn tật. trong mỗi phần quà gồm có
– 1 chai dầu ăn mỗi chai 23.000 đồng = 1 usd
– 1 ký đường 14.000 = 0.6 usd
– 1 hộp sữa 18.000 = 0.8 usd
– 1 bịch bọt nêm 10.000 = 0.4 usd nếu đủ duyên kính mong quý Phật tử gieo duyên để giúp các cụ già neo đơn và người neo đơn ăn tết với ạ

6 bình luận trong “Quý Phật tử ơi sắp tới thầy đang chuẩn bị cho 1300 phần quà tết cho các cụ già neo đơn và người tàn tật

  1. Ngô Phước Đại

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ TátNam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ TátNam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *