Tiêu điểm của ngành dược

Công tác quản lý Nhà nước về dược của Bộ y tế chậm đổi mới, chính sách quy chế chuyên môn, kỹ thuật chậm được sửa đổi, công tác quy hoạch phát triển toàn ngành còn yếu.

Cùng với sự ổn định và phát triển kinh tế nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ, đáp ứng chủng loiaj thuốc cho nhu cầu phòng chữa bệnh cho nhân dân ngày càng tăng.

Thời cơ để xây dựng, phát triển ngành dược Việt Nam đã tới cùng với những thách đố cán bộ công nhân viên trong ngành ta. Đó là xu thế chuyển vốn đầu tư và xuất khẩu công nghệ của các nước đi trước sang các nước đang phát triển, trị trường dược phẩm Việt Nam đang mở rộng với một cơ chế trị trường đang được xác lập và những chính sách đầu tư nước ngoài tại Việt Nam của nhà nước. Không để lỡ các vận hội và thời cơ, Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam cần phải có những biện pháp chủ động đón đầu với những việc cụ thể như sau:

1. Tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức thành lập lại Tổng công ty dược Việt Nam. Đề án tổ chức Tổng công ty dược Việt Nam theo QĐ 90/CP đã được xây dựng với sự tham gia của đông đảo cán bộ chủ chốt, cán bộ lão thành trong ngành, cần phải chuẩn bị mọi mặt cho việc củng cổ phát riêng năng lực sản xuất, tổ chức lại các hoạt động xuất khẩu nhập khẩu, lưu thông phân phối thuốc để vừa vung ứng đủ thuốc, vừa bảo vệ sản xuất thuốc trong nước thực hiện chính sách y tế của Đảng và Nhà nước ta.

Tổng công ty dược Việt Nam được thành lập theo luật doanh nghiệp phải là một tổng công ty trực tiếp sản xuất kinh doanh nghiệp nhà nước trong toàn quốc, thực hiện vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ đạo trong lãnh vực dược.

2. Tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học tạo thêm mặt hàng mới trong điều kiện của ta, ổn định và nâng cao chất lượng dược phẩm, huy động vốn trong và ngoài nước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật mới, trọng tâm là hiện đại hoá công nghiệp bào chế thuốc và phân phối thuốc, từng bước đầu tư xây dựng công nghiệp nguyên liệu làm thuốc.

3. Phải quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo cán bộ, đủ về chủng loại, số lượng, đáp ứng yêu cầu mới của ngành dược. Cần phải tính toán kể hoạch thực tế để vừa bồi dưỡng ngắn hạn, đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị tích cực gửi đi đào tạo trung và dài hạn cho yêu cầu phát triển tương lại của Tổng công ty.

Giáo Sư Nguyễn Trọng Nhân – Sức khỏe & đời sống / Bộ Y tế – Hà Nội – 1995

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *