Tin khẩn ngày 25 3 Hiện tại có một cụ bà cần gấp 4 đơn vị máu B Cụ bà Nguyễn Thị Nhạn 96 tuổi Thôn1 Tiên Sơn Tiên Phước Quảng Nam bị trợt té gãy xương đùi cần phẫu thuật gấp nhưng hiện tại bà bị thiếu máu trầm trọng Hiện bà cụ đang nằm điều trị ở bv Minh Thiện

Tin khẩn ngày 25/3
Hiện tại có một cụ bà cần gấp 4 đơn vị máu B. ( Cụ bà Nguyễn Thị Nhạn,96 tuổi, Thôn1,Tiên Sơn,Tiên Phước,Quảng Nam) bị trợt té,gãy xương đùi cần phẫu thuật gấp nhưng hiện tại bà bị thiếu máu trầm trọng. Hiện bà cụ đang nằm điều trị ở bv Minh Thiện.
Vậy bạn nào có cùng nhóm máu B xin hãy giúp đỡ.
Sđt liên hệ của gd: 0963810447(Danh Nguyen)
Đồng cảm đơn giản là sẻ chia.

2 bình luận trong “Tin khẩn ngày 25 3 Hiện tại có một cụ bà cần gấp 4 đơn vị máu B Cụ bà Nguyễn Thị Nhạn 96 tuổi Thôn1 Tiên Sơn Tiên Phước Quảng Nam bị trợt té gãy xương đùi cần phẫu thuật gấp nhưng hiện tại bà bị thiếu máu trầm trọng Hiện bà cụ đang nằm điều trị ở bv Minh Thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *