Trà Vinh Giám đốc cty lương thực mỗi ngày ăn 400 tấn gạo 06 năm ban giám đốc ăn hết 82

Trà Vinh, Giám đốc cty lương thực mỗi ngày ăn 400 tấn gạo, 06 năm ban giám đốc ăn hết 82.000 tấn, còn để 4.000 tấn cho dân…..Trà Vinh, Giám đốc cty lương thực mỗi ngày ăn 400 tấn gạo, 06 năm ban giám đốc ăn hết 82.000 tấn, còn để 4.000 tấn cho dân…..

2 bình luận trong “Trà Vinh Giám đốc cty lương thực mỗi ngày ăn 400 tấn gạo 06 năm ban giám đốc ăn hết 82

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *