Trò chơi có tổng giá trị bằng không là 1 trường hợp đặc biệt của trò chơi có tổng giá trị không đổi tức là dạng trò chơi mà người chơi không thể tăng hay giảm các nguồn tài nguyên sẵn có

Trò chơi có tổng giá trị bằng không – là 1 trường hợp đặc biệt của trò chơi có tổng giá trị không đổi – tức là dạng trò chơi mà người chơi không thể tăng hay giảm các nguồn tài nguyên sẵn có.
Với vài trường hợp trong chứng khoán phái sinh: Có không ít công ty hàng năm chi ra hơn cả chục triệu USD để ký các hợp đồng phái sinh nhằm bảo hiểm cho nguồn nhập nguyên liệu, hay số cổ phiếu của công ty v.v…
Làm ơn, Không phải tất cả phái sinh đều là dạng trò chơi có tổng bằng không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *