Trở thành Cơ đốc nhân có nghĩa là bạn luôn chấp nhận ChúaGiêxu là Cứu Chúa

Trở thành Cơ đốc nhân, có nghĩa là bạn luôn chấp nhận #ChúaGiêxu là Cứu Chúa. Đó là lý do bạn được gọi là Christian(Cơ đốc nhân). Nếu bạn xóa chữ “Christ”, thì chỉ còn lại “ian”, và ian có nghĩa là “I am nothing” (tôi không là cái gì cả) Cảm tạ Chúa, ông nầy chơi chữ hay nhưng mô tả đúng sự thật về niềm tin Cơ đốc. À, có ai biết gì về ông nầy không nhỉ? Tôi thấy ông ấy quen quen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *