Trước bần tăng hay nói mua đất giấy tay có ngày thằng khác ngang nhiên vào chiếm

Trước bần tăng hay nói: mua đất giấy tay có ngày thằng khác ngang nhiên vào chiếm.
Nay thì đất có sổ mà bỏ hoang cũng có kẻ ngang nhiên cướp đoạt.
Bần tăng cũng thường khuyên bạn bè có đất rộng, bất kể là ruộng vườn ao bỏ trống hãy rào dậu, xây nhà xưởng, nhà trọ…cho thuê để giữ đất.
Vì (1) có thể đang đất ở, giá trị cao nhất, chính quyền có thể quy hoạch thành loại đất khác giá trị thấp hơn hoặc không bán được.
Và (2) hàng xóm or bọn bất lương nào đó sẽ nhào vô và ‘Qua cứ làm vậy đấy, người anh em muốn chơi kiểu dzì!?)

1 bình luận trong “Trước bần tăng hay nói mua đất giấy tay có ngày thằng khác ngang nhiên vào chiếm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *