Từng bước xã hội hóa

Thực hiện CSSKBĐ phải gắn liền với cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình trong cộng đồng. Hiện nay ở nông thôn đang dấy lên phong trào phát triển hệ sinh thái vườn, chúng ta cần nắm bắt lấy phong trào này vận động các gia đình trồng các loại cây: vừa làm cảnh vừa làm thuốc, vừa làm rau ăn vừa làm thuốc, vừa làm ăn quả vừa làm thuốc.

Đây chính là tủ thuốc xanh trong gia đình. Khi có bệnh thì các gia đình sử dụng các cây này như một vị thuốc chữa bệnh thông thường; khi không có bệnh, các cây này là nguồn thu nhập kinh tế của gia đình.

Thực hiện được cuộc vận động này là thực hiện được ba mục tiêu: kinh tế gia đình, y tế gia đình, cải tạo cảnh quan môi trường sống.

Mở rộng phối hợp với  các ngành, các hội có liên quan như: Ngành giáo dục nông nghiệp, Hội làm vườn, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, Hội YHCT… để cùng nhau tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho cộng đồng thực hiện lồng ghép trong nội dung công việc của ngành mình, của hội mình như:

Cuộc vận động xây dựng hệ sinh thái vườn VAC – phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, giảng dạy về sinh học, v.v…

Việc phối hợp này chính là thực hiện quan điểm của Đảng ta ghi trong Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII lần thứ 4 là: “ Sự nghiệp CSSK là trách nhiệm của cộng đồng và mỗi người dân, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và chính quyền, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, trong đó ngành y tế giữ vai trò nồng cốt”. Đây cũng chính là điểm chốt của việc xã hội hóa YHCT trong CSSK cộng đồng.

Phát huy tiềm năng thế mạnh của YHCTDT kết hợp Nhà nước và nhân dân hướng dẫn và huy động lực lượng cộng đồng tự phòng bệnh chữa bệnh cho mình, cho gia đình, cho thôn xóm, bản làng bằng cây nhà lá vườn và xoa bóp, day ấn huyệt có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp y tế và bảo vệ sức khỏe nhân dân tại cộng đồng để thực hiện khẩu hiệu: Thầy tại chỗ – thuốc tại chỗ – chữa bệnh tại nhà. Đây là một trong những định hướng chiến lược về hoạt động YHCTDT trong thập kỷ tới nhằm mục tiêu CSSKCĐ cho mọi người trên cơ sở kết hợp chặt chẽ YHCT và YHHĐ tại y tế cộng đồng theo quan điểm quần chúng của Đảng về y tế và sức khỏe.

Hiểu và làm đúng những nội dung chỉ đạo trên đây tức là chúng ta đã từng bước thực hiện việc xã hội hóa YHCT trong cộng đồng góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong việc phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo.

DS. Nguyễn Đức Đoàn- Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền ( Bộ Y tế)- Sức khỏe & đời sống/ Bộ Y tế.- Hà Nội- 1995.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *