Vượt qua ngoài vòng hào quang của họ Mao – Trở thành chuyên gia tên lửa – Phần 1

Từ học sinh ưu tú đến quân nhân chuyên nghiệp
Hạ Tử Trân quyết định giữa Hạ Lộc Thành ở lại Thượng Hải để đi học, sau đó Hạ Lộc Thành tới trường trung học Thượng Hải được đặt ở ngoại ô phía Tây Nam Thượng Hải
Thầy giáo hỏi?
Xin vào lớp nào?
Hạ Lộc Thành đáp:
Cậu học trò nhà quê từ Giang Tây tới đây, có thể nói không biết trời cao đất dày là gì hết, trường trung học Thượng Hải là một trường vào hạng nhất ở Thượng Hải này, anh chàng này cứ vào học năm thứ nhất mà theo kịp thì cũng là quá may rồi, vậy mà đòi nhảy lên năm thứ hai! Chắc chàng ta luôn luôn học nhảy ở bậc tiểu học, nên bây giờ định “nhảy” tiếp nữa đây.
Sau khi vào học, Hạ Lộc Thành mới thưởng thức được sự ghê gớm của trường trung học Thượng Hải: không những chương trình toán học rất cao, rất nặng mà chế độ học tập lại vô cùng nghiêm khắc. Những con em cán bộ, những con em liệt sĩ, từ Giang Tây hoặc từ Thiểm Bắc tới theo học, về căn bản là không theo nổi tiến độ chương trình học tập ở đây, mười người trong số họ thì có tới tám, chín người “đánh bài chuồn”, họ rời bỏ trường trung học Thượng Hải, có người đi tòng quân, có người đi làm cán bộ.
Người cậu của Hạ Lộc Thành là Hạ Mẫn Học sau khi biết được tình hình đó, đã nói với Hạ Lộc Thành:
Con hãy cố gắng học hành, đừng đi “làm quân” cũng đừng đi “làm cán”. Người nhà họ Hạ ta, tất cả đều là quân nhân cách mạng, cán bộ cách mạng, cái thiếu chính là học thức. Hiện nay đất nước ta đang xây dựng, rất cần đến những nhà tri thức, cho nên con phải chuyên tâm học hành…
Lời khuyên của ông cậu đã có tác dụng vô cùng trong việc lập trí hướng suốt cuộc đời của Hạ Lộc Thành.
Giọng nói “quê mùa” đất Giang Tây của Hạ Lộc Thành ban đầu gặp sự chế diễu, khinh khi của bạn học, ở trường trung học Thượng Hải, bị coi là “quê một cục”, nhưng Hạ Lộc Thành đều không thèm chấp. Chỉ mấy tháng sau, ngay cả thầy giáo ở đó cũng không nhìn Hạ Lộc Thành bằng con mắt khinh thường được nữa. Điểm số trong môn toán bao giờ cũng là điểm số cao nhất, các môn học khác của Hạ Lộc Thành cũng chẳng bao giờ chịu kém, và rất nhanh chóng nhảy vào hàng ba người đứng đầu lớp. Hạ Tử Trân rất vui mừng trước những thành tích ưu tú trong học tập của Hạ Lộc Thành, thậm chí Hạ Tử Trân đã tôn Hạ Lộc Thành thành thầy học của mình. Có lần, Hạ Tử Trân bảo Hạ Lộc Thành đưa mình tới hiệu sách, mua sách, để Hạ Lộc Thành dùng cách đó dậy mình. Khi ấy Hạ Tử Trân rất mong muốn mình cống hiến được nhiều hơn trong công tác, nên bà bắt đầu học đại số, hình tam giác lượng, vật lý, hóa học. Như vậy, đã có một thời Hạ Lộc Thành trở thành “thầy giáo” của Hạ Tử Trân.
Diệp Vĩnh Liệt, Lê Bầu – Sức khỏe & Đời sống/ Bộ Y tế – Hà Nội – số 18(831) – Năm 1999

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *