Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2016

Hà Nội phấn đấu bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế ngoại tỉnh – Phần 1

Thi hành quyết định của Bộ y tế trong việc chuyển giao từ Bảo hiểm y tế Việt Nam về Hà Nội nhiệm vụ giám định chi trả hộ chi phí khám chữa bệnh (KCB) của bệnh nhân Bảo hiểm y tế các tỉnh,... Read More