Lưu trữ hàng tháng: Tháng Mười Hai 2017

“Rồi cả tuổi thơ mơ mộng vào từng câu chuyện cổ tích ngoại kể, từng chiếc áo ngoại đan, từng chiếc khăn lạnh…

"Rồi cả tuổi thơ mơ mộng vào từng câu chuyện cổ tích ngoại kể, từng chiếc áo ngoại đan, từng chiếc khăn lạnh ngoại đắp khi ấm đầu. Ngoại là tất cả những yêu thương khi tôi chập chững... Read More

VỀ BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM, Trong tuần vừa qua, sau bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ với PGS

VỀ BỘ SÁCH LỊCH SỬ VIỆT NAM Trong tuần vừa qua, sau bài phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ với PGS. TS Trần Đức Cường, có nhiều luồng ý kiến xoay quanh bài trả lời phỏng vấn này khi ông Cường đưa ra... Read More