Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2018

7h15 rớt xuống xe lửa từ Ninh Thuận trở về sau 3 ngày làm nhiệm vụ chưa kịp hoàn hồn, mình sà vô đây và tự nguyện…

7h15 rớt xuống xe lửa từ Ninh Thuận trở về sau 3 ngày làm nhiệm vụ chưa kịp hoàn hồn, mình sà vô đây và tự nguyện mắc kẹt tới 15h30!Tuổi trẻ của mình cũng đã một thời oanh oanh liệt... Read More