Trên đường kia đi Bỗng đâu một ngày Thần Lười ập xuống từng cơn chiếm Thân xác thượng Linh hồn liền phải lột hết đồ quăng ba lô đạp chân chống dừng bước bệt mông hong gió thổi khô dịch Đời phơi Tâm mình trước ánh Bình Minh mới khai ngộ rằng 1 Lười tuy rằng là free nhưng nếu duy trì liền mất phí

Trên đường kia đi , Bỗng đâu một ngày Thần Lười ập xuống từng cơn , chiếm Thân xác thượng Linh hồn , liền phải lột hết đồ quăng ba lô đạp chân chống , dừng bước bệt mông hong gió thổi khô dịch Đời , phơi Tâm mình trước ánh Bình Minh , mới khai ngộ rằng :
1) Lười tuy rằng là free , nhưng nếu duy trì liền mất phí .
2) Bình Minh là cực sớm và dậy sớm là cực khó ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *